12 446-66-76          12 446-66-86

Aktualności

W polskich budynkach mieszkalnych eksploatowanych jest prawie 80 000 dźwigów, ale najpewniej aż połowa z nich wymaga wymiany – na mniej energochłonne, bardziej ekologiczne i lepiej dostosowane

Nowy zarząd wspólnoty uchwalając plan gospodarczy wyliczył powierzchnię użytkową nieruchomości w oparciu o dokumenty od dewelopera oraz akty notarialne, wliczając drogi dojazdowe w garażu

W nieruchomości, w której istnieje wspólnota mieszkaniowa, ok. 27% powierzchni zajmuje wielostanowiskowy garaż. Część miejsc parkingowych wykupili członkowie wspólnoty, a pozostałe - osoby spoza niej.

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej

Paweł Puch na portalu www.administrator24.info prezentował ostatnio dwa wyroki sądów: Sądu Apelacyjnego w Katowicach (ACa 851/14) oraz Sądu Okręgowego w Elblągu (IC 363/14). W obu przypadkach stroną

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w dwóch artykułach porusza sprawę wynagrodzenia zarządu lub zarządcy. Zapisy te w sposób istotny się różnią. Zgodnie z art.

Niedawno studentka, zadała mi proste – jej zdaniem – pytanie: Jakie jest średnie wynagrodzenie zarządców za 1 m² powierzchni lokalu w województwie pomorskim? Spotkała się z oczekiwaną przez oferentów

Jest niemal regułą, że w ofercie zarządzania nieruchomością wspólną potencjalni zarządcy informują, że czynności zarządzania będą wykonywać w zamian za wynagrodzenie liczone od metrów kwadratowych powierzchni

Trwa okres rozliczeniowy wspólnot mieszkaniowych i wobec rosnących kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków powracają problemy kosztów. Niektórzy właściciele wciąż domagają się by rozliczać ich na

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg