12 446-66-76          12 446-66-86

Zarządzanie nieruchomością

  • Protokolarne przejęcie dokumentacji budowy i powykonawczej dot. nieruchomości od Wykonawcy;
  • Porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dot. powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora;
  • Porady branżowe związane z minimalizacją zagrożeń wynikających z relacji właściciel lokalu/ Deweloper;
  • Analiza kosztów utrzymania nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych, włącznie z przygotowywaniem i negocjowaniem umów o dostawy, bądź usługi;
  • Zarządzanie procesem usuwania usterek budowlanych w relacjach właściciele lokali – wykonawca w oparciu o przyjęte procedury ustalone z Deweloperem, w tym przyjmowanie zgłoszeń dot. indywidualnych lokali, jak i z części wspólnych, przekazywanie ich Deweloperowi/wykonawcy oraz potwierdzanie interwencji wykonawcy;
  • Tworzenie list wad i usterek oraz ich statusu w indywidualnych lokalach oraz w częściach wspólnych, a także ich bieżąca aktualizacja i przesyłanie stosownego comiesięcznego raportu w tej sprawie na adres e-mailowy przedstawiciela Zarządcy Powierzonego;
  • Przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu usterek w indywidualnych lokalach od ich właścicieli w ramach ich roszczeń z tytułu gwarancji.

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg