12 446-66-76          12 446-66-86

Zarządzanie odbiorem mieszkań

  • Przygotowanie harmonogramu odbioru mieszkań (w uzgodnieniu z kierownikiem projektu) na podstawie listy nabywców lokali,
  • Ustalanie z Klientami terminu odbioru, po uprzednim sprawdzeniu wpływu pełnej kwoty za mieszkanie (kontakt z Pionem Księgowym Dewelopera),

Przeprowadzanie procesu odbioru lokalu w obecności Klienta i Generalnego Wykonawcy poprzez:

  • sprawdzanie stanu liczników,
  • spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wstępnego umieszczając w nim listę usterek,
  • spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego ostatecznego w przypadku braku usterek,
  • Ustalaniu z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy zakresu napraw stwierdzonych usterek oraz terminu ich naprawy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wstępnego,
  • Ustalaniu z Klientami terminów odbioru wtórnego po usunięciu usterek,
  • Przekazywaniu Klientom kluczy.

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg