12 446-66-76          12 446-66-86

Obsługa bankowo-księgowa

  • otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • prowadzenie ewidencji wpłat zaliczek oraz kontrolę ich prawidłowości i terminowości,
  • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
  • przekazywanie sprawozdań finansowych zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Wspólnoty.

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg