12 446-66-76          12 446-66-86

Świadectwa energetyczne

  • Świadectwo energetyczne to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  • Świadectwo (zwane również certyfikatem) należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Należy go również udostępnić najemcy budynku lub lokalu. Obowiązkowi certyfikacji energetycznej nie podlegają jedynie zabytki, miejsca kultu, budynki użytkowane nie dłużej niż 2 lata, niemieszkalne budynki rolnicze, budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym 50 kWh/(mkw*rok), budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 mkw.
  • Obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynków w formie świadectwa energetycznego zapisany jest w ustawie Prawo budowlane. Ostatnia nowelizacja ustawy nałożyła na właścicieli i zarządców budynków nowy obowiązek. W przypadku budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków z instalacją centralnego ogrzewania właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (tzw. recast EPBD), zobowiązuje wszystkie kraje UE do wprowadzenia systemu kar za brak certyfikatu energetycznego, przy czym kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
  • Należy jeszcze zwrócić uwagę, na fakt, że wadliwie sporządzony certyfikat energetyczny może spowodować szkody zarówno u sprzedającego nieruchomość, gdy ten za nisko ją wyceni, jak i kupującego, gdy ten liczy na niższe koszty eksploatacji. Opinia prawników jest jednoznaczna: obowiązkowe ubezpieczenie OC certyfikatorów, nie stanowi dostatecznej gwarancji uniknięcia kłopotów wynikających z uzyskania błędnego świadectwa, gdyż w praktyce trudno będzie ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem świadectwa niezgodnie z zasadami sztuki. Jedyną gwarancję uzyskania rzetelnego świadectwa charakterystyki energetycznej jest powierzenie zadania jego wykonania profesjonalistom, posiadającym odpowiednie referencje.

Kontakt w sprawie wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej: Rafał Hapek tel. (12) 44 666 36

Uprawnienia do wykonywania świadectw nr MI/ŚE/296/2009 (wpis nr 850)

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg